Які вони сучасні гроші? Чи можна називати державні грошові сурогати грошима? Чи мають сучасні гроші властивості справжніх грошей, чи виконують сучасні гроші функції справжніх грошей, чи мають сучасні гроші, якості притаманні справжнім грошам?